Verklaring inzake gegevensbescherming

Deze website bp-multinorm-schutzkleidung.com (hierna website) wordt geëxploiteerd door Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG, Domstraße 55-73, 50668 Keulen, Duitsland (hierna “BP”, “wij” of  “ons” genoemd).

Voor BP is de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens een bijzondere kwestie. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt u geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) op de website.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door BP Unternehmensverwaltungs-GmbH, deze vertegenwoordigd door de directeur Harald Goost

im carré domstrasse

Domstraße 55-73

50668 Keulen

Tel.: +49 221/ 16 56 0

E-Mail: info@bp-online.com

Naam en contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van Bierbaum-Proenen GmbH & Co KG is:

Anne Wansing

Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG

im carré domstrasse

Domstraße 55-73

50668 Köln

bp-informationssicherheit@bierbaum-proenen.de

Automatische verwerking van gegevens bij het bezoeken van de website

Beschrijving van de gegevensverwerking:

Bij het oproepen van de website geeft uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens over de toegang tot de website aan onze webserver door, die in een protocolbestand (zogenaamde serverlogfiles) tijdelijk opgeslagen worden.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Het gaat daarbij om datum en tijd van de toegang, opgeroepen domein (bijv. bp-online.com), opgeroepen URL en methode (bijv. “GET /de/couponcampaigns/index/getHint/ HTTP/1.1”), HTTP Status (200), URL van de verwijzende website (de pagina vanuit welke u ons bezoekt), naam van uw internetserviceprovider, opgeroepen bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem alsmede uw IP-adres en foutmeldingen

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevens en informatie worden ten behoeve van de garantie van een storingsvrije werking alsmede de veiligheid van de website, met name voor het geval van onrechtmatige toegang of aanvallen op de website, verwerkt. De gegevens en informatie worden verder voor statische doeleinden geanalyseerd om onze website voortdurend te verbeteren. Ze worden gescheiden van andere gegevens die u in het kader van het gebruik van onze website invoert (bijv. registratiegegevens voor het openen van een klantenaccount) tijdelijk opgeslagen. Een toewijzing van de automatisch geregistreerde gegevens aan een bepaalde persoon en identificatie van deze is voor ons niet mogelijk.

De garantie van een storingsvrije werking alsmede de veiligheid van de website, de vaststelling van gebruikersbelangen alsmede de analyse van het gebruikersgedrag vormen rechtmatige belangen van BP. Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO.

Ontvanger van de gegevens:

De gegevens en informatie worden uitsluitend in het kader van bovengenoemde doeleinden aan Mandarin Medien, Mueßer Bucht 1, 19063 Schwerin en econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe doorgegeven, die de gegevens zoals hierboven beschreven in opdracht van BP verwerkt.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens worden 7 dagen lang bewaard en daarna automatisch gewist.

Cookies

Beschrijving van de gegevensverwerking:

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden, die bij een bezoek aan onze website door onze webserver aan de door u gebruikte browser gestuurd en van daaruit aan uw computer of mobiele eindapparaat (bijv. smartphone, tablet) opgeslagen zijn. Bij uw volgende bezoek aan onze website stuurt uw browser de cookie weer aan ons terug, waardoor wij in staat zijn om u te herkennen. Er wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over bezochte pagina’s op de website, de bezoeksduur of afzonderlijke invoeren van de gebruiker (bijv. login-gegevens) op een website tijdens de bezoeksduur, die bij een nieuw bezoek uitgelezen worden.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Het gaat daarbij om een IP-adres, URL van de verwijzende website (de pagina van waaruit u ons bezoekt), browsertaal, besturingssysteem, leeftijd, geslacht, interesses, productverkopen, producten in het winkelmandje, bekeken productinfo, apparaat, browser en alle gebruikte add-ons, resolutie van de computer, bezoekersbron, gedownloade bestanden, gemiddelde bezoeksduur en bezochte pagina’s in de shop.

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

Cookies zijn enerzijds dringend noodzakelijk om bepaalde functies op de website te kunnen aanbieden, zoals bijv. het winkelmandje. Cookies dienen verder enerzijds voor de gebruiksvriendelijkheid van de website en daarmee voor u als gebruiker (bijv. opslag van login-gegevens) om deze in het login-formulier vooraf te kunnen invullen) en anderzijds om de statistische gegevens van het websitegebruik te registreren en deze ten behoeve van verbetering van het aanbod op de website te kunnen analyseren. Juridische basis is §§ 13 al. 1 S. 2, 15 Abs. 3 TMG. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt echter beslissen uw browser zo in te stellen dat hij cookies afwijst of u informeert, wanneer er een cookie verzonden wordt. Toelichtingen bij de noodzakelijke browserinstellingen vindt u hier:http://de.wikihow.com/Cookies-deaktivieren?utm_source=enwikihow&utm_medium=translatedcta&utm_campaign=translated

Mogelijke gevolgen van de afwijzing van cookies:

Er wordt hoe dan ook op gewezen dat het gebruik van de bezochte website en in het bijzonder het gebruikscomfort zonder cookies beperkt worden.

Ontvanger van de gegevens:

Zie daarvoor punt 5 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Duur van de opslag van de gegevens:

Enkele gebruikte cookies worden permanent op uw vaste schijf c.q. in het geheugen van uw eindapparaat opgeslagen en kunnen handmatig in uw browser gewist worden. Sessie-cookies worden niet permanent op de vaste schijf c.q. in het geheugen van uw eindapparaat opgeslagen en bij het verlaten van de browser weer automatisch gewist.

Gegevensregistratie door tracking-diensten

Google Analytics

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de exploitant van de website te melden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst waarmee de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomen wordt: Google Analytics deactiveren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html c.q. op https://www.google.de/intl/de/policies/.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();“ uitgebreid is om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Het gaat daarbij om een IP-adres, URL van de verwijzende website (de pagina van waaruit u ons bezoekt), browsertaal, besturingssysteem, leeftijd, geslacht, interesses, productverkopen, producten in het winkelmandje, bekeken productinfo, apparaat, browser en alle gebruikte add-ons, resolutie van de computer, bezoekersbron, gedownloade bestanden, gemiddelde bezoeksduur en bezochte pagina’s in de shop.

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking dient voor de analyse van het gebruikersgedrag met als doel de website te wijzigen en te optimaliseren en vormt een rechtmatig belang van BP. Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO.

U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Wij verwijzen naar bovenstaande toelichting, over hoe u het opslaan van de cookies c.q. de verwerking door Google kunt voorkomen.

Ontvanger van de gegevens:

De gegevens worden uitsluitend in het kader van bovenstaande doeleinden aan Google Analytics en Google Adwords (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.)] doorgegeven, die de gegevens zoals hierboven beschreven in opdracht van BP verwerkt. Juridische basis van de gegevensoverdracht is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie conform art. 45 DSGVO: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de EU-commissie d.d. 12 juli 2016 volgens de richtlijn 95/46/EG van het Europese Parlement en van de Raad over de adequaatheid van de door het EU-US-privacyschild geboden bescherming (zgn. EU-U.S.-Privacy Shield). Google neemt aan het EU-U.S.-Privacy Shield deel en is volgens dit verdrag gecertificeerd.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens worden voor een looptijd van 50 maanden opgeslagen.

Fact Finder

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Voor persoonlijke productadviezen en om u de beste resultaten via onze zoekfunctie op de website te bieden, gebruiken wij de dienst FACT Finder van Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstr. 17, 75172 Pforzheim. Hiervoor wordt uw shopping-historie erbij betrokken. Hieronder vallen met name artikelen en productcategorieën, die u al een keer bekeken, gezocht of gekocht hebt. Alle hierover verzamelde informatie is aanwezig op de servers van FACT Finder en kan uitsluitend door de daarvoor geautoriseerde personen bekeken worden. De gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en het identificeren van uw persoon is daarbij niet mogelijk.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Het gaat daarbij om een evt. door ons aan FACT Finder doorgegeven user- of sessie-ID van de user, informatie over het zoeken, tijdstip van het zoeken, evt. bij gebruik van het Geo-zoeken de door ons aan FACT-Finder doorgegeven geolocatie als uitgangspunt voor het zoeken alsmede van de door ons aan FACT Finder doorgegeven user- en/of sessie-ID toegewezen interacties.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking heeft ten doel de gebruikers de maximale resultaten via de zoekfunctie in de webshop weer te geven en vormt een rechtmatig belang van BP.Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 13.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Die Daten werden ausschließlich im Rahmen der vorgenannten Zwecke an Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstr. 17, 75172 Pforzheim übermittelt, die die Daten wie vorstehend beschrieben im Auftrag von BP verarbeitet.

Ontvanger van de gegevens:

De gegevens worden uitsluitend in het kader van bovengenoemde doeleinden aan Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstr. 17, 75172 Pforzheim doorgegeven, die de gegevens zoals hierboven beschreven in opdracht van BP verwerkt.

Belboon

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Doel van de gegevensverwerking is de omzetting van een affiliate marketingcampagne met behulp van het affiliate netwerk “belboon” van belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn. Het affiliate marketingnetwerk “belboon” ondersteunt BP bij de afbeelding van het volgende marketingmodel: BP betaalt prestatieafhankelijke provisie aan publishers en netwerkkosten aan belboon, die de afhankelijk van de publisher te betalen vergoeding berekent.

Retargeting met belboon

Ten behoeve van op gebruik gebaseerde online reclame gebruikt deze website diverse retargeting-technologieën van belboon GmbH en van Ve Interactive DACH GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlijn . Hierbij worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor worden cookies in de browser van de gebruiker opgeslagen (z.b. Cookies). Deze cookies maken de anonieme herkenning van het gebruiksgedrag van de websitebezoeker en een overeenkomstige herbegroeting op externe websites mogelijk. Verder worden op basis van gecumuleerde datasegmenten statistische tweelingen van de oorspronkelijke gebruiksprofielen geïdentificeerd en benaderd. Men spreekt hierbij van lookalike targeting.

Als identificator wordt een pseudoniem gebruikt dat de auteur van het gebruiksprofiel niet aan de afzonderlijke user kan toewijzen.

Tegen het aanmaken en gebruiken van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen door de dienstaanbieder kan op ieder willekeurig moment bezwaar worden gemaakt. Dit is via de volgende link mogelijk:

In het retargeting-proces wordt door middel van HTTP c.q. HTTPS de belboon containertag (JavaScript) geïntegreerd. Bij de opvraging worden paginaspecifieke gegevens als categorie-ID, product-ID, prijs van het product, winkelmandinhoud, order-ID, netto goederenwaarde doorgegeven. Deze gegevens worden door belboon niet verwerkt, maar enkel aan publishers doorgegeven.

Het in dit verband doorgegeven IP-adres wordt zo afgekort dat een persoonsgebonden toewijzing niet mogelijk is. Pas daarna vindt de verwerking van de informatie van een succesvolle bestelling in onze shop plaats. Door deze anonimisering kunnen de users via de IP-adressen niet meer geïdentificeerd worden en gaat het niet meer om persoonsgebonden gegevens.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

De volgende, niet-persoonsgebonden gegevens worden in het affiliate- en retargeting-proces met belboon gebruikt: datum en tijd van de toegang, bestandsaanvraag van de client (bestandsnaam en URL), overgedragen gegevenshoeveelheid, melding of de opvraging succesvol geweest is, herkenningsgegevens van het gebruikte browser- en besturingssysteem, ordercode, netto goederenwaarde, categorie-ID, product-ID, prijs van het product, winkelmandinhoud en het geanonimiseerde IP-adres.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking dient voor de analyse van het gebruikersgedrag met als doel de website te wijzigen en te optimaliseren en vormt een rechtmatig belang van BP. Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Dit is via de volgende link mogelijk:

Ontvanger van de gegevens:

De gegevens worden uitsluitend in het kader van bovengenoemde doeleinden aan belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn en Ve Interactive DACH GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlijn doorgegeven, die de gegevens zoals hierboven beschreven in opdracht van BP verwerken.

Duur van de opslag van de gegevens:

Deze niet-persoonsgerelateerde gegevens worden onbeperkt opgeslagen.

Adform

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Deze website gebruikt het conversion-tracking van de firma Adform met hoofdzetel in Denemarken. De cookie voor conversion-tracking wordt geplaatst, wanneer een gebruiker contact met een door Adform geplaatste advertentie heeft. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Gebruikers die niet aan het tracking willen deelnemen, kunnen de cookie van Adform via hun internet-browser deactiveren.

Om te beslissen welke advertenties geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld reclame over soortgelijke producten, die een bezoeker van tevoren reeds een keer gezien heeft, gebruikt Adform een cookie-mechanisme, maar uitsluitend op anonieme basis. Dit betekent dat Adform geen enkele soort persoonlijke informatie als e-mailadressen, namen of adressen in de cookie of in het cookie-gebaseerde profiel opslaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat op een computer opgeslagen kan worden, wanneer de gebruiker met behulp van een browser reclame of websites van een klant van Adform bekijkt. In plaats daarvan bevat de cookie: een toevallig identificatienummer, mogelijkheden hem te accepteren of af te wijzen, of informatie over campagnes / reclameactiviteiten op de website van een adverteerder. Met toevallige identificatienummers van de cookies verzamelt Adform in de cookie-gebaseerde profielen anonieme informatie en slaat deze op, zoals bijv.: besturingssysteem, browserversie, geografische positie, URL’s waarop Adform reclame laat zien of feiten over wisselwerking met reclame (bijv. aantal kliks of views). Tijdens de webaanvragen op de webservers van Adform zijn IP-adressen van internetgebruikers voor ons systeem toegankelijk. Adform handelt volledig in overeenstemming met de plaatselijke wetten inzake gegevensbescherming en anonimiseert gegevens volgens de plaatselijke bepalingen. Adform geeft deze gegevens niet aan derden door en gebruikt de gegevens uitsluitend ten behoeve van de analyse in opdracht van de website-exploitant. Nadere informatie vindt u op adform.com/datenschutz.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking dient ter optimalisering van het plaatsen van online advertenties en vormt een rechtmatig belang van BP. Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door de cookie van Adform via uw internetbrowser te deactiveren.

Ontvanger van de gegevens:

De gegevens worden uitsluitend in het kader van bovengenoemde doeleinden aan Adform doorgegeven, die de gegevens zoals hierboven beschreven in opdracht van BP verwerkt.

Facebook

Deze website maakt gebruik van de marketingtool Facebook-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De Facebook-pixel is een deel van een JavaScript-code met behulp waarvan wij de activiteiten van bezoekers aan onze website kunnen analyseren. Deze analysetool werkt door het laden van een aantal functies zodra iemand een actie (een zogenoemd event) uitvoert. Dergelijke acties zijn bijvoorbeeld het toevoegen van een artikel aan het winkelwagentje of het voltooien van een bestelling. Wij gebruiken de Facebook-pixel voor het meten van de effectiviteit van onze advertenties, voor het vastleggen en uitvoeren van dynamische doelgroepgerichte reclamecampagnes en voor het analyseren van de effectiviteit van conversies. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij tijdens het gebruik van Facebook of van andere websites, die deze pixel eveneens gebruiken, advertenties (‘Facebook-ads’) laten zien die voor u interessant kunnen zijn. Tevens kunnen wij met behulp van de Facebook-pixel informatie verwerken over uw activiteiten buiten Facebook om. Bij deze informatie gaat het onder andere om gegevens over uw devices, door u bezochte websites, uw bestellingen, door u bekeken advertenties en uw gebruik van de website. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u een Facebook-account hebt of bij Facebook bent ingelogd.

Hebt u een Facebook-account, dan kunt u deze functie op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# uitschakelen. Op https://de-de.facebook.com/ads/settings vindt u meer informatie over het uitschakelen van op interesses gebaseerde advertenties van Facebook en andere bedrijven die zijn aangesloten bij de European Interactive Digital Advertising Alliance.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacyhttps://www.facebook.com/about/privacy.

Retargeting

Om u voor producten die voor u relevant zijn en u ook daadwerkelijk interesseren, ook op andere websites individueel advies te kunnen geven, gebruikt deze website retargeting-technologieën van Google Analytics (punt 5.1), belboon (punt 5.3), adform (punt 5.4) en facebook-pixel (punt 5.5). Zodoende wordt u met onze reclame ook gericht aangesproken op andere websites, wanneer u reeds eerder interesse voor ons aanbod hebt getoond. Het is onze taak om onze reclame voor aantrekkelijk en relevant vorm te geven. De weergave van de reclamemiddelen vindt bij het retargeting plaats op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag. Over cookies vlg. boven punt 4. Tegen deze analyse van uw gebruikersgedrag kunt u op ieder willekeurig moment bezwaar maken. Hoe dit functioneert kunt in de punten 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 nalezen.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Ter weergave van ons keurmerk Trusted Shops en de eventueel verzamelde beoordelingen alsmede voor het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van de opvraging, overgedragen gegevenshoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraging documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking dient ter optimalisering van het plaatsen van ons aanbod en vormt een rechtmatig belang van SP, Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking tegen ons of Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 13.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.  

Ontvanger van de gegevens:

De Trustbadge en de daarmee verworven diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, waaraan de gegevens worden doorgegeven. Verdere persoonsgerelateerde gegevens worden enkel aan Trusted Shops overgedragen, indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, of u zich reeds voor het gebruik geregistreerd hebt of zich reeds voor het gebruik geregistreerd hebt. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops getroffen contractuele overeenkomst.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Gegevensverwerking bij contactopname

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Bij de contactopname met ons (bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of contactformulier) wordt uw informatie ten behoeve van de bewerking van uw aanvraag of van uw overige verzoek alsmede voor het geval dat er vervolgvragen ontstaan, verwerkt.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

voor- en achternaam, firma*, postadres, telefoonnummer. e-mailadres, e-mailcommunicatie, evt. klantnummer, inhoud van de aanvraag of van het verzoek.

*Bij gegevens betreffende juridische personen gaat het evt. niet om persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de DSGVO, zodat de DSGVO en andere wetten gegevensbescherming in dit geval niet gelden, vgl. overweging 14 van de DSGVO

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking vormt een rechtmatig belang van BP. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO.

U hebt het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 10.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens blijven na definitieve afhandeling van uw aanvraag of van uw verzoek voor de periode van de commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten opgeslagen.

Gegevensverwerking bij catalogusbestelling

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

U hebt op onze website de mogelijkheid om kosteloos catalogussen, brochures en andere informatie aan te vragen. Daarvoor worden uw gegevens en informatie ten behoeve van de bewerking van uw aanvraag verwerkt.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

voor- en achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, e-mailcommunicatie evt. uw commentaar, alsmede de vermelding, welke catalogus, welke brochure en/of welke verdere informatie u zou willen ontvangen.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking vindt plaats met uw toestemming (art. 6 al. 1 lit. a) DSGVO), die u op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst kunt herroepen; de rechtmatigheid tot nu toe van de op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door een herroeping onaangetast. Hij vormt een rechtmatig belang van BP. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 13.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

De gegevensverwerking is voor het overige voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract tussen u en BP noodzakelijk. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. b) DSGVO.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens blijven na definitieve afhandeling van uw aanvraag voor de periode van de commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten opgeslagen.

Gegevensverwerking bij bestellingen

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Voor de uitvoering en afhandeling van uw bestellingen verwerken wij u persoonsgerelateerde gegevens. U hebt de mogelijkheid om als gast in te kopen of een met wachtwoord beveiligde klantenaccount te openen. Hier kunt u gegevens over uw bestellingen bekijken, uw adresgegevens, bankverbinding etc. beheren. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden toegankelijk te maken.

Welke gegevens worden verwerkt:

firma*, aanhef, voornaam/namen, achternaam, bestelde artikelen, leveradres, factuuradres, betaalwijze, verzendwijze, informatie of bestelling voor kapitaalvennootschap; privé-persoon; praktijken, kleine industrie, personenvennootschap, freelancer en/of zelfstandige, branche, geboortedatum, e-mailadres en wachtwoord

*Bij gegevens betreffende juridische personen gaat het evt. niet om persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de DSGVO, zodat de DSGVO en andere wetten gegevensbescherming in dit geval niet gelden, vgl. overweging 14 van de DSGVO.

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking is ten behoeve van de toelichting en daaropvolgende nakoming van het contract tussen u en BP over het kopen en de toezending van goederen noodzakelijk. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. b) DSGVO.

Ontvanger van de gegevens:

BP geeft deze gegevens ten behoeve van de nakoming van het contract aan pakketdienstverleners, bezorgingsondernemingen, krediet- en creditcardinstituten of andere – in het kader van de betaalprocedure door u geselecteerde – betalingsdiensten (PayPal, directe overschrijving) door. BP geeft verder gegevens door aan parcelLab GmbH, Landwehrstraße 39, 80336 München, die deze in opdracht van BP uitsluitend ten behoeve van de zendingstracering verwerkt.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens blijven gedurende de periode van uw registratie als gebruiker alsmede voor het overige voor de periode van de commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten opgeslagen.

Kredietwaardigheidscontrole / melding aan kredietbureaus

Beschrijving van de gegevensverwerking:

Om u de betaalwijze aankoop op rekening te kunnen aanbieden, voeren wij vóór het weergeven van de aan u aangeboden betaalwijzen een zogenaamde kredietwaardigheidscontrole uit. Daarvoor wordt ook informatie over uw betalingsgedrag tot nu toe en kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statistische procedures ingewonnen. Na het invoeren van uw contact- en factuurgegevens wordt uw toestemming voor het aanvragen van een kredietwaardigheidscontrole in de vorm van een door u te bevestigen controlevakje ingewonnen.

Als u een betaling aan ons niet verricht ondanks dat deze opeisbaar is, geeft BP uw gegevens over die niet-contractuele afwikkeling (hoogte van onze open vordering(en), bijbehorende goederen alsmede uw naam en uw adresgegevens onder de voorwaarden van § 31 al. 2 BDSG (bijv. als de betalingsplicht door een vonnis vastgesteld is of u de vordering erkend hebt) door aan Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Uw naam, uw geboortedatum en uw adres, verdere informatie over de hoogte van de vorderingen, die door u gekochte goederen en de opeisbaarheid van de vordering alsmede informatie over uw betalingsgedrag tot nu toe en kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens.

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

Het doel van de gegevensverwerking is vast te stellen dat u over de noodzakelijke kredietwaardigheid beschikt, om uw verbintenisrechtelijke verplichtingen tegenover BP in het geval aan een voorafgaande prestatie van BP te voldoen. Juridische basis voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming conform art. 6 al. 1 lit. a) en art. 22 al. 2 lit. c) DSGVO. U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst door mededeling aan ons herroepen. De rechtmatigheid tot nu toe van de op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door een herroeping onaangetast.

De gegevensoverdracht in het geval van uw niet-betaling ondanks opeisbaarheid bij aanwezigheid van de voorwaarden van § 31 al. 2 BDSG vormt een rechtmatig belang in BP. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 10.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Ontvanger van de gegevens:

BP geeft de gegevens door aan en wint informatie over uw betalingsgedrag tot nu toe en kredietwaardigheidsinformatie in op basis van mathematisch-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens van: kredietbureau infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden telkens via BFS finance GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens blijven gedurende de periode van uw registratie als gebruiker alsmede voor het overige voor de periode van de commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten opgeslagen.

Gegevensverwerking bij online sollicitaties

Gegevensverwerking bij online sollicitaties

Ons online aanbod omvat een overzicht over vacatures in onze onderneming en de mogelijkheid om bij ons via e-mail naar vrije posities of ook op eigen initiatief bij ons te solliciteren.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Voor de beoordeling van uw sollicitatie hebben wij informatie over uw persoon nodig (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en uw professionele ontwikkeling alsmede verdere documentatie als foto’s en diploma’s. Uw gegevens en documenten worden uitsluitend voor de bewerking en beoordeling van uw sollicitatie verwerkt.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking is voor de uitvoering van een maatregel voorafgaande aan het contract tussen u en BP noodzakelijk. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. b) DSGVO.

Duur van de opslag van de gegevens:

Als wij u voor uw sollicitatie geen toezegging kunnen doen, blijven uw gegevens en documenten na toezending van de afwijzingsbrief uitsluitend nog voor doeleinden om aan commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten te voldoen opgeslagen en worden ze vervolgens gewist.

Uw rechten

Als persoonsgerelateerde gegevens door u verwerkt worden, bent u betroffen persoon in de zin van DSGVO en hebt u de volgende rechten tegenover BP:

Recht op informatie (art. 15 DSGVO)

U kunt van BP een bevestiging eisen over het feit of persoonsgerelateerde gegevens, die op u betrekking hebben, door ons verwerkt worden. Als dit het geval is, kunt u van ons informatie over deze persoonsgerelateerde gegevens alsmede verdere, in art. 15 DSGVO vermelde informatie eisen.

Recht op correctie (art. 16 DSGVO)

U hebt recht op onmiddellijke correctie en/of completering tegenover BP, indien de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De completering kunt u ook door middel van een aanvullende verklaring eisen.

Recht op wissen (art. 17 DSGVO)

U kunt van BP eisen dat de persoonsgerelateerde gegevens die betrekking hebben op u onmiddellijk gewist worden, indien een van de in art. 17 al. 1 DSGVO vermelde redenen van toepassing is.

Als BP de persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en wij conform art. 17 al. 1 DSGVO verplicht zijn deze te wissen, dan treffen wij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke, die de persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, erover te informeren dat u als betroffen persoon van hem het wissen van alle links naar deze persoonsgerelateerde gegevens eist.

Het recht op wissen bestaat niet onder de in art. 17 al. 3 DSGVO vermelde voorwaarden.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)

Onder de in art. 18 al. 1 DSGVO vermelde voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben eisen.

Als de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben beperkt is, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – uitsluitend met uw toestemming of voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat verwerkt worden.

Als de beperking van de verwerking volgens bovenstaande voorwaarden beperkt is, wordt u door ons geïnformeerd, voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op verwittiging (art. 19 DSGVO)

Als BP de persoonsgerelateerde gegevens die betrekking op u hebben meegedeeld, gewist of de verwerking ervan beperkt hebt, delen wij aan alle ontvangers, aan wie persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben openbaar zijn gemaakt, deze correctie, het wissen van de bestanden of beperking van de verwerking mee, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of aan onevenredige kosten gekoppeld is,

Op aanvraag informeren wij u over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO)

U hebt onder de in art. 20 al. 1 DSGVO vermelde voorwaarden het recht om de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens die u aan BP ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerd, gangbaar en door machine leesbaar formaat te ontvangen en door te geven. U kunt ook eisen dat de persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben direct door BP aan een andere verantwoordelijke doorgegeven worden, indien dit technisch haalbaar is.

Recht van bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortkomen uit uw speciale situatie, op ieder willekeurig moment tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens, die op grond van art. 6 al. 1 lit. e of DSGVO plaatsvindt, bezwaar te maken.

BP verwerkt de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet meer, tenzij wij absolute beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van rechten dient.

Als de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens verwerkt worden om voor directe reclame te zorgen, hebt u het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens met als doeleinde het plaatsen van dergelijke reclame: dit geldt ook voor het profiling, voor zoverre het met dergelijke directe reclame in verbinding staat.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van directe reclame, dan worden de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming op ieder willekeurig moment te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping plaatsgevonden verwerking niet aangetast.

Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd een ander administratief of juridisch rechtsmiddel hebt u het recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke schending, wanneer u van mening bent dat met de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens de DSGVO geschonden wordt.

De toezichthoudende autoriteit, waarbij de klacht is ingediend, informeert de auteur van het bezwaar over de stand en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een juridisch rechtsmiddel volgens art. 78 DSGVO.